Konavle-istok

Temeljni objekti vodoopskrbnog sustava Konavle-istok su:

 • •    vodozahvat i distribucijska komora Ljuta
 • •    magistralni cjevovod Ljuta-Gruda-Molunat
 • •    spojni cjevovod za vodospremu Gruda
 • •    vodosprema i crpna stanica Karasovići
 • •    prekidna komora Pločice
 • •    prekidne komore Molunat

Izgradnjom ovih objekata 1995.-1997. omogućena je opskrba vodom naselja Ljuta, Gruda, Karasovići, Pločice, dio Đurinića i Molunat.

Od 1997.-2016. god. izrađeni su podsustavi vodoopskrbnog sustava Konavle-Istok:

 • Lovorno i Pridvorje 2005. god., što obuhvaća vodospremu i crpnu stanicu Pridvorje te četiri prekidne komore
 • visoka zona naselja Gruda 2004. god., s objektima C.S. Gruda i V.S. Mihatovići
 • Radovčići 2013.god., s objektima C.S. Mihatovići i V.S. Radovčići
 • Zastolje-Crnjegovina 2013. god, obuhvaća objekte C.S. Crnjegovina i V.S. Dobruša
 • Mikulići-Poljice 2004. god., s objektima C.S Pločice, V.S. i C.S. Mikulići te V.S Poljice
 • Gornji Đurinići-Višnjići, Vitaljina 2015. god., s objektima V.S. i C.S. Đurinići i V.S. Vitaljina

Za opskrbu vodom potrošača u naseljima Dunave i Dubravka izgrađeni su 1990. god. C.S. Ljuta, V.S. Dunave , V.S. i C.S. Donja Dubravka te V.S. Gornja Dubravka.