Plan nabave

 

U skladu sa čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) plan nabave objavljuje se u EOJN RH.

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., ČILIPI, OIB: 58 05 56 72 227, Bistroće 70, 20213 ČILIPI

 Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 12 /16) Konavosko komunalno društvo d.o.o., Čilipi donosi

 

                                                                 P L A N   N A B A V E za 2018. g.

1) Nabava vodomjera; procijenjena vrijednost nabave 190.000,00 kn bez PDV-a; CPV:38421100-3;vodomjeri;provesti će se postupak nabave po pozivu; sklopit će se ugovor o isporuci vodovodnog materijala; planirani početak postupka – ožujak 2018.g;

2) Nabava radio modula za vodomjere: procijenjena vrijednost nabave 180.000,00 kn; CPV: 38421100-3;provesti će se postupak nabave po pozivu- planirani početak nabave: ožujak 2018.g.

3) Nabava specijalnog komunalnog vozila za održavanje sustava javne odvodnje putem financijskog leasinga,CPV: 66114000-2 usluge financijskog leasinga; procijenjena vrijednost nabave: 2.220.000,00 kn, provesti će se otvoreni postupak nabave, planirani početak postupka: ožujak 2018.g.

4) Nabava i ugradnja nadzorno-upravljačkog sustava za SC Pridvorje i VS Pridvorje; CPV: 45231000-5 radovi na izgradnji cjevovoda, komunikacijskih i energetskih vodova; procijenjena vrijednost nabave 490.000,00 kn bez PDV-a; provesti će se nabava po pozivu; planirani početak postupka: ožujak 2018.g.;

5) Nabava električne energije; provesti će se otvoreni postupak javne nabave;CPV: 09310000-5-električna energija; procijenjena vrijednost nabave: 400.000,00 kn (bez PDV-a); rok nabave 1 godina-za razdoblje od 01.09.2018.g. do 31.08.2019.g.;planirani početak postupka :srpanj 2018.g.; sklopit će se ugovor o isporuci električne energije- kolovoz 2018.g.

6)Radovi na rekonstrukciji cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju na području Općine Konavle za 2019.g CPV: 45240000-1-radovi na izgradnji hidrograđevinskih objekata;. – provesti će se otvoreni postupak javne nabave, procijenjena vrijednost nabave 900.000,00 kn /bez PDV-a/; rok izvođenja radova 1 godina /tijekom 2019.g./;sklopit će se ugovor o izvođenju radova, planirani početak postupka-studeni 2018.g.; sklopit će se ugovor o izvođenju radova- siječanj 2019.g.

 

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. ČILIPI, OIB: 58055672227, Bistroće 70, 20213 ČILIPI

Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120 /16) Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi, dana 02.01.2017.g. donosi:

 

                                   

                                         P L A N   N A B A V E  za  2 0 1 7.g.

 

1) Nabava vodovodnog materijala; procijenjena vrijednost nabave 150.000,00 kn bez PDV-a; provesti će se postupak nabave po pozivu; sklopit će se ugovor o isporuci vodovodnog materijala; planirani početak postupka – siječanj 2017.g;

2) Poštanske usluge, procijenjena vrijednost usluga 150.000,00 kn/bez PDV-a/; nabava po pozivu; obnovit će se već sklopljeni ugovor o poštanskim uslugama, planirani početak postupka- siječanj 2017.g.;

3) Izgradnja kanalizacije Zvekovica, procijenjena vrijednost nabave: 400.000,00 kn, provesti će se postupak nabave po pozivu, planirani početak postupka-siječanj 2017.g; rok izvođenja radova: 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora, sklopit će se ugovor o izvođenju radova- veljača 2017.g.

4) Izvođenje elektromontažerskih radova na TS Prahivac, procijenjena vrijednost nabave: 300.000,00 kn, provesti će se postupak nabave po pozivu, planirani početak postupka: veljača 2017.g., rok dopreme i ugradnje opreme: po zaključenju ugovora; Sklopit će se ugovor o dopremi i montaži opreme- veljača 2017.g.

5) Nabava teretnog vozila putem operativnog leasinga, procijenjena vrijednost nabave: 200.000,00 kn, provesti će se postupak nabave po pozivu, planirani početak postupka: lipanj 2017.g.; sklopit će se ugovor o operativnom leasingu vozila: - srpanj-kolovoz 2017.g.

6) Nabava električne energije; provesti će se otvoreni postupak javne nabave; procijenjena vrijednost nabave: 400.000,00 kn (bez PDV-a); rok nabave 1 godina-za razdoblje od 01.09.2017.g. do 31.08.2018.g.; planirani početak postupka:srpanj 2017.g.; sklopit će se ugovor o isporuci električne energije- kolovoz 2017.g.

7) Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda; provesti će se otvoreni postupak javne nabave; procijenjena vrijednost nabave: 13.000.000,00 kn /bez PDV-a/; planirani početak postupka: kolovoz 2017.g.; sklopit će se ugovor o izvođenju radova- rujan 2017.g.;

8) Usluge nadzora nad izgradnjom Kananliacijskog sustava Gruda; provesti će se postupak  nabave po pozivu; procijenjena vrijednost: 200.000,00 kn bez PDV-a; planirani početak postupka: rujan 2017.g.; sklopit će se ugovor o obavljanuju usluge stručnog i obračunskog nadzora; planirani početak sklapanja ugovora: listopad 2017.g.

9) Izgradnja dijela II faze kanalizacije Cavtata, provesti će se postupak nabave po pozivu, procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 kn bez PDV-a; planirani početak postupka: rujan 2017.g.; sklopit će se ugovor o izvođenju radova- listopad 2017.g;

11) Izvođenje radova nad NUS vodoopskrbe Konavle - vodosprema Rajčevići, provesti će se postupak nabave po pozivu, procijenjena vrijednost nabave: 490.000,00 kn bez PDV-a; planirani početak postupka: listopad 2017.g.; sklopit će se ugovor o izvođenju radova - listopad 2017.g.

12) Izvođenje radova na NUS vodoopskrbe Konavle – mjerno okno Zvekovica; provesti će se postupak nabave po pozivu- procijenjena vrijednost nabave: 490.000,00 kn bez PDV-a; planirani početak nabave: listopad 2017.g.; sklopit će se ugovor o izvođenju radova- listopad 2017.g;

13) Radovi na rekonstrukciji cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju na području Općine Konavle za 2018.g. – provesti će se otvoreni postupak javne nabave, procijenjena vrijednost nabave 900.000,00 kn /bez PDV-a/; rok izvođenja radova 1 godina /tijekom 2018.g./; sklopit će se ugovor o izvođenju radova, planirani početak postupka-studeni 2017.g.; sklopit će se ugovor o izvođenju radova- siječanj 2018.g.

 

Marko Glavić, d.i.s.

direktor

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Temeljem čl. 20 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) Konavosko komunalno društvo d.o.o., Čilipi donosi:

 

                         P L A N   N A B A V E za 2 0 1 6. g.

 

1) Usluga stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova nad rekonstrukcijom cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju na području Općine Konavle za 2016.g., provesti će se postupak nabave po pozivu; procijenjena vrijednost: 20.000,00 kn bez PDV-a; planirani početak nabave- siječanj 2016.g., sklopit će se ugovor o usluzi stručnog i obračunskog nadzora- siječanj 2016. g.

2) Nabava vodovodnog materijala, procijenjena vrijednost nabave 150.000,00 kn /bez PDV-a/; bagatelna nabava;sklopit će se ugovor o isporuci vodovodnog materijala, planirani početak postupka – siječanj 2016. g.;

3) Poštanske usluge, procijenjena vrijednost usluga 68.000,00 kn /bez PDV-a/; bagatelna nabava; obnovit će se već sklopljeni ugovor o poštanskim uslugama, planirani početak postupka- siječanj 2016. g.;

4) Geodetske usluge, procijenjena vrijednost nabave 60.000,00 kn /bez PDV-a/; bagatelna nabava; sklopit će se ugovor o geodetskim uslugama, planirani početak postupka- travanj 2016. g.;

5) Nabava električne energije; provesti će se otvoreni postupak javne nabave; procijenjena vrijednost nabave: 450.000,00 kn /bez PDV-a/; rok nabave 1 godina-za razdoblje od 01.09.2016. g. do 31.08.2017. g.;planirani početak postupka- kolovoz 2016. g.; sklopit će se ugovor o isporuci električne energije- rujan 2016. g.

6) Radovi na rekonstrukciji cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju na području Općine Konavle za 2017. g. – provesti će se otvoreni postupak javne nabave, procijenjena vrijednost nabave 1.200.000,00 kn /bez PDV-a/; rok izvođenja radova 1 godina /tijekom 2017.g./;sklopit će se ugovor o izvođenju radova, planirani početak postupka-studeni 2016. g.

 

Marko Glavić, d.i.s.

direktor

_____________________________________________________________________________________________

Temeljem čl.20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) Konavosko komunalno društvo d.o.o., Čilipi donosi:

 

             IZMJENE I  D O P U N E  P L A NA  N A B A V E za 2 0 1 6. g.

 

1)Usluga stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova nad rekonstrukcijom cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju na području Općine Konavle za 2016.g., bagatelna nabava, procijenjena vrijednost: 20.000,00 kn /bez PDV-a/, planirani početak nabave po pozivu-siječanj 2016. g, sklapanje ugovora o usluzi stručnog i obračunskog nadzora- siječanj 2016. g.

2) Nabava  vodovodnog materijala, procijenjena vrijednost nabave 150.000,00 kn /bez PDV-a/; bagatelna nabava; sklopit će se ugovor o isporuci vodovodnog materijala, planirani početak postupka – siječanj 2016. g.;

3) Poštanske usluge, procijenjena vrijednost usluga 68.000,00 kn /bez PDV-a/; bagatelna nabava; obnovit će se već sklopljeni ugovor o poštanskim uslugama, planirani početak postupka- siječanj 2016. g.;

4) Geodetske usluge, procijenjena vrijednost nabave 60.000,00 kn /bez PDV-a/; bagatelna nabava; sklopit će se ugovor o geodetskim uslugama, planirani početak postupka- travanj 2016. g.;

5) Nabava električne energije; provesti će se otvoreni postupak javne nabave; planirani početak postupka -  tijekom srpnja 2016.g., procijenjena vrijednost nabave: 450.000,00 kn bez PDV-a; rok 1 godina od 01.09.2016. g. do 31.08.2017. g.,sklopit će se ugovor o isporuci električne energije-kolovoz 2016. g.

6) Sanacija dijela kanalizacijskog sustava Cavtata, procijenjena vrijednost nabave 1.500.000,00 kn /bez PDV-a/, provesti će se otvoreni postupak javne nabave, planirani početak postupka- studeni 2016. g., sklopit će se ugovor o izvođenju radova- prosinac 2016. g.

7) Izgradnja opskrbnog cjevovoda Brajkovići, bagatelna nabava, procijenjena vrijednost nabave 130.000,00 kn /bez PDV-a/, planirani početak provođenja nadmetanja po pozivu- studeni 2016. g., sklapanje ugovora o izvođenju radova- prosinac 2016. g.

8) Usluga stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji dijela kanalizacijskog sustava Cavtata, bagatelna nabava- planirani početak nabave po pozivu-prosinac 2016. g.; procijenjena vrijednost: 22.000,00 kn /bez PDV-a/, sklopit će se ugovor o poslovima stručnog i obračunskog nadzora- prosinac 2016. g.

 9) Radovi na rekonstrukciji cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju na području Općine Konavle za 2017. g. – provest će se otvoreni postupak javne nabave, procijenjena vrijednost nabave 900.000,00 kn /bez PDV-a/; rok izvođenja radova 1 godina /tijekom 2017. g./;sklopit će se ugovor o izvođenju radova- siječanj 2017. g.

 

Marko Glavić, d.i.s.

direktor

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Temeljem čl. 20 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) Konavosko komunalno društvo d.o.o., Čilipi donosi:

P L A N   N A B A V E za 2 0 1 5. g.

 

1) Obavljanje poslova evidencije obrazaca HACCAP sustava, uzorkovanja i interne kontrole vode za piće, procijenjena vrijednost nabave 120.000,00 kn /bez PDV-a/, bagatelna nabava, sklopit će se ugovor o izvođenju usluga, planirani početak nabave-siječanj 2015. g.;

2) Nabava i ugradnja opreme za nadzor nad vodoopskrbnim sustavom Konavle-zapad, provijenjena vrijednost nabave 500.000,00 kn /bez PDV-a/, bagatelna nabava, sklopit će se ugovor o nabavi i ugradnji opreme, planirani početak nabave- veljača 2015. g.;

3) Nabava električne energije- provesti će se otvoreni postupak javne nabave tijekom srpnja 2014. g., procjenjena vrijednost nabave: 500.000,00 kn /bez PDV-a/, rok nabave 1 godina;

/za razdoblje od 01.09.2015. g. do 31.08.2016. g./ sklopit će se ugovor o usluzi opskrbe električnom energijom, planirani početak postupka- kolovoz 2015. g.;

3) Nabava vodovodnog materijala, procijenjena vrijednost nabave 150.000,00 kn /bez PDV-a/; bagatelna nabava; sklopit će se ugovor o isporuci vodovodnog materijala, planirani početak postupka – siječanj 2015. g.;

4) Poštanske usluge, procijenjena vrijednost usluga 68.000,00 kn /bez PDV-a/; bagatelna nabava; obnovit će se već sklopljeni ugovor o poštanskim uslugama, planirani početak postupka- siječanj 2015. g.;

5) Geodetske usluge, procijenjena vrijednost nabave 60.000,00 kn /bez PDV-a/; bagatelna nabava; sklopit će se ugovor o geodetskim uslugama, planirani početak postupka- travanj 2015. g.;

6) Usluge stručnog i obračunskog nadzora nad radovima na dijelu II faze kanalizacije Cavtata, procijenjena vrijednost nabave 40.000,00 kn /bez PDV-a/;bagatelna nabava; sklopit će se ugovor o usluzi stručnog i obračunskog nadzora, planirani početak postupka- veljača 2015. g.;

7) Usluge stručnog i obračunskog nadzora nad rekonstrukcijom cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju na području Općine konavle za 2015. g., bagatelna nabava, procijenjena vrijednost usluge nadzora: 35.000,00 kn; sklopit će se ugovor o usluzi nadzora, planirani početak sklapanja ugovora- siječanj 2015. g.;

8) Usluge stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem elektrotehničkih radova nabave i ugradnje sustava za daljinski nadzor i upravljanje nad vodoopskrbnim sustavom Konavle-zapad, bagatelna nabava, procijenjena vrijednost nabave- 10.000,00 kn, sklopit će se ugovor o usluzi stručnog nadzora, planirani početak sklapanja ugovora- ožujak 2015. g.

9) Radovi na rekonstrukciji cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju na području Općine Konavle za 2016. g. – provest će se otvoreni postupak javne nabave, procijenjena vrijednost nabave 1.200.000,00 kn /bez PDV-a/; rok izvođenja radova 1 godina /tijekom 2016. g./;sklopit će se ugovor o izvođenju radova, planirani početak postupka- studeni 2015. g.

10) Nabava opreme i puštanje u rad crpne stanice Zvekovica, bagatelna nabava, procijenjena vrijednost nabave- 200.000,00 kn /bez PDV-a/, sklopit će se ugovor o nabavi opreme, planirani početak nabave- lipanj 2015. g.

 

Marko Glavić, d.i.s.

direktor