Kanalizacijski i vodoopskrbni sustav Molunat sa pročistačem otpadnih voda i podmorskim ispustom

Kanalizacijski i vodoopskrbni sustav Molunat sa pročistačem otpadnih voda i podmorskim ispustomNakon uspiješno završenih radova na izgradnji kanalizacijske i vodoopskrbne mreže Molunat, u tijeku su i dalje radovi na izgradnji pročistača otpadnih voda i podmorskog ispusta.

Trenutno se radi na najzahtijevnijem dijelu radova, izvedbi kopnene i dijela podmorske dionice ispusta, koja se izvodi  metodom HDD bušenja, tj navođenim bušenjem kroz stijensku masu kopnenog i podmorskog dijela do optimalne dubine nivelete u moru. Kroz izvedenu bušotinu će se uvući PEHD cijev promjera DN180 te dalje polagati po morskom dnu zajedno s projektiranim primarnim i sekundarnim opteživačima. Nositelj radova je tvrtka Texo Gradnja d.o.o., Mlini, a vrijednost ugovora je oko 9 milijuna kuna bez PDV-a.

Opširnije ...

Konavosko komunalno društvo rekonstruira vodoopskrbni cjevovod u Dubravci

U tijeku su radovi na rekonstrukciji postojeceg vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Dubravka u sklopu projekta modernizacije županijske ceste od Dubravke do Debelog brijega. 750 metara starog cjevovoda Konavosko komunalno društvo ce zamijeniti s novim PEHD cjevovodom, veceg promjera kao i radnog tlaka.

Opširnije ...

Privremena regulacija prometa u Moluntu

Zbog završetka radova na kanalizacijskom sustavu Molunat, a na zahtjev izvođača, od 27. travnja do 06. svibnja, bit će zatvoren promet od križanja kraj velike rive (autobusne stanice) do Caffe bar Kantora (cesta ispred trgovine Tommy). Ovim putem se obaviještavaju mještani koji žive u istočnom dijelu Molunta da će moći koristiti okolnu prometnicu kroz uvalu Lučicu.
Zahvaljujemo se unaprijed na razumijevanju i suradnji.

portal-kkd.hr

portal kkd.hrPoštovani korisnici,

U cilju poboljšanja kvalitete usluge u komunikacije s korisnicima naših usluga Konavosko komunalno društvo d.o.o. pokrenulo je korisnički portal na adresi portal-kkd.hr.

 

 

 

Opširnije ...

Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laurena i Jurja Dalmatinca u Cavtatu

Izgradnja kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laurena i Jurja DalmatincaU tijeku su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laurena i Jurja Dalmatinca u Cavtatu. Vrijednost ugovora je 1.533.586,25 milijuna kuna bez PDV-a, a rok završetka radova je 24 mjeseca.
Projektom je planirana izgradnja oko 450 m glavne kanalizacijske mreže profila DN315 te spajanje oko 40 objekata u navedenim ulicama.
Do sada je izvedeno oko 110 m glavne kanalizacijske mreže kao i 70 m sekundarne mreže za kućne priključke, te je izvedena priprema za spajanje 10tak objekata.
Radovi se odvijaju sukladno dostavljenom dinamičkom planu.

 

Opširnije ...

Kanalizacijski i vodoopskrbni sustav Molunat sa pročistačem otpadnih voda i podmorskim ispustom

Molunat radoviRadovi na izgradnji kanalizacijske i vodoopskrbne mreže Molunat su pred završtekom. Dosad je izvedeno više od 90 posto radova, a ukupna vrijednost je 12,2 milijuna kuna bez PDV-a.

Projektom je predviđena izgradnja glavnog sustava odvodnje DN 250 duljine 1800 m, na kojeg se priključuju ostali gravitacijski primarni i sekundarni kolektori ukupne duljine 2300 m i tlačni cjevovod 1100 m. Na cijelom sustavu se nalaze i 3 crpne stanice ukupnog kapaciteta 30 l/s.

Opširnije ...

Potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laurena i Jurja Dalmatinca u Cavtatu

Direktor Konavoskog komunalnog društva Marko Glavić i direktor tvrtke Texo Gradnja Pero Račić potpisali su ugovor o izvođenju radova na izgradnji kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laurena i Jurja Dalmatinca u Cavtatu.

Vrijednost ugovora je 1.533.586,25 milijuna kuna bez PDV-a, a rok završetka radova je 24 mjeseca.

Projektom je planirana izgradnja oko 450m1 kanalizacijske mreže profila DN315 te spajanje oko 40 objekata u navedenim ulicama.

Također u tijeku su trenutno i radovi na izgradnji kanalizacijske i vodoopskrbne mreže Molunat, zajedno sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda s podmorskim ispustom.

Radovi teku prema dinamičko financijskom planu dostavljenom od izvođača i planirano puštanje u rad očekuje se na ljeto 2022. godine.

                                                                                                                                  

Obavijest o prometu

Zbog radova na kanalizacijskom sustavu Molunat, a na zahtjev izvođača, od 18. listopada do 22. prosinca, bit će zatvoren promet od Metala do raskrižja ispred trgovine Tommy. Kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje prometa na liniji broj 11 Molunat-Dubrovnik, za vrijeme izvođenja radova linija će prometovati od i do središta mjesta (Metala).

 

Kanalizacijska mreža u ulicama Frana Laureana i Jurja Dalmatinca

Konavosko komunalno društvo nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole za projekt izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda u ulicama Frana Laureana i Jurja Dalmatinca u Cavtatu raspisalo je javni natječaj za izvođenje radova.

Završetak postupka javne nabave i odabir izvođača radova očekuje se krajem listopada, te se sa radovima planira početi odmah po uvođenju izvođača u radove, a planirani rok izgradnje je 24 mjeseca.

Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 1.800.000,00 kn.

 

Kanalizacijski i vodoopskrbni sustav Molunat sa pročistačem otpadnih voda i podmorskim ispustom

Nastavljaju se radovi na izgradnji kanalizacijske i vodoopskrbne mreže Molunat ukupne dužine po 4200 metara. Dosad je izvedeno više od 70 posto radova, a ukupna vrijednost je 12,2 milijuna kuna bez PDV-a.

Projektom je predviđena izgradnja glavnog sustava odvodnje DN 250 duljine 1800 m, na kojeg se priključuju ostali gravitacijski primarni i sekundarni kolektori ukupne duljine 2300 m i tlačni cjevovod 1100 m. Na cijelom sustavu se nalaze i 3 crpne stanice ukupnog kapaciteta 30 l/s.

Vodoopskrbna mreža DN 160 i DN 100 će se izgraditi u duljini 4200 m, a tokom izvođenja radova biti će osigurana opskrba vodom privremenim izmještanjem postojećeg cjevovoda.

Također u tijeku su radovi na izgradnji pročistača otpadnih voda i podmorskog ispusta za naselje Molunat.

Radovi se odvijaju sukladno dinamičkom planu izvođača. Radove izvodi tvrtka Texo Gradnja d.o.o., Mlini, a vrijednost ugovora je 8,6 milijuna kuna bez PDV-a.
Sam uređaj ima kapacitet 1900 ES, dužina podmorskog ispusta je 1000 metara, a dubina ispusta je na oko 70 metara.

Kao odgovarajući stupanj pročišćavanja predviđeno je prethodno pročišćavanje, uz ispuštanje podmorskim ispustom u obalno more.

Obzirom na odabrani način pročišćavanja otpadnih voda na samom uređaju za pročišćavanje je predviđeno uklanjanje krupne tvari te dijela suspendiranih čestica i BPK5 za što će se koristiti
automatska gruba rešetka (otvor 10 mm), automatsko fino sito (otvor 3 mm) te pjeskolov i mastolov, koji će biti smješteni u nadzemnom, zatvorenom objektu.
Završetak svih radova očekuje se krajem 2022. godine.
Završetkom ovog projekta riješiti će se  višegodišnji komunalni problem stanovnika Molunta i njihovih gostiju, kao i omogućiti daljnje razvijanje mjesta.

                     molunat