Poziv za priključenje na sustav javne odvodnje na lokacijama Zvekovica - Obod

Sukladno našim zakonskim obvezama upućujemo ovu obavijest kojom pozivamo sve vlasnike građevina i drugih nekretnina, te ukazujemo na zakonsku obvezu priključenja građevine na sustav javne odvodnje otpadnih voda.
Člankom 212. Zakona o vodama ( Narodne novine br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14 ) propisana je obveza priključenja na komunalne vodne građevine - vlasnik nekretnine dužan je priključiti svoju nekretninu na komunalne vodne građevine.


Završetak radova na sustavu javne odvodnje Zvekovica – Obod očekuje se do 15. travnja 2016., a zahtjevi se mogu podnijeti u prostorijama Konavoskog komunalnog društva d.o.o u Čilipima. Ako imate dodatnih pitanja kontaktirajte nas na broj tel: 020/ 773 – 618.
Zahtjev za izvedbu priključka odvodnje možete preuzeti ovdje