Telemetrijski kontinuirani nadzor u distribucijskoj stanici na izvoru Ljuta

Od prosinca 2015. god. uveden je telemetrijski kontinuirani nadzor u distribucijskoj stanici na izvoru Ljuta gdje se provodi kloriranje sirove vode. Novim sustavom se omogućuje dojava odgovornim osobama u slučaju povećane mutnoće vode ili drugih parametara ukoliko im je vrijednost različita od uobičajene.


Sam rad i doziranje plinskog klora vrši se automatski, na način da su zadani parametri na uređajima, te se prema količini protoka vode (mjeri se mjeračem protoka umreženim u sustav kloriranja ) automatski dodaje plinski klor.
Telemetrijskim uvidom na osobnom računalu prate se parametri kloriranja (rezidual klora), mutnoća u vodi te koncentarcija klora u zraku. Kod sigurnosnog sustava, ukoliko detektor očita povišenu koncentraciju klora u zraku, aktivira se alarm te se zatvara ventil na spremniku klora koji onemogućuje daljnje istjecanje, te na taj način daje dodatnu sigurnost u slučaju nezgode.

Telemetrijski kontinuirani nadzor u distribucijskoj stanici na izvoru  Ljuta