Javni poziv za uvid u spis predmeta - Molunat

Zainteresirani građani mogu napraviti uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – kanalizacijska mreža naselja Molunat.

 Preuzmi u pdf-u.