Ishođena građevinska dozvola za izgradnju Etape II sustava za odvodnju naselja Gruda

Građevinska dozvola za izgradnju sustava za odvodnju u vodnogospodarskom sustavu kanalizacijske mreže naselja Gruda ishođena je od Upravnog odjela za prostorno uređenje i izgradnju Dubrovačko-neretvanske županije 27. travnja 2016. god. U tijeku je izrada natječajne dokumentacije predmetnog projekta za financiranje iz EU fondova.

Preuzmi u pdf-u