Računi za potrošnju vode putem e-maila

Od sada račune za potrošnju vode možete primati i na Vašu e-mail adresu. E-račun dolazi u pdf formatu i jednak je tiskanim računima za potrošnju vode koje primate poštom. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas:

pavo.koce@kkd.hr 

luce.vlahutin@kkd.hr 

tel.: + 385 20 773 616