Lokacijska dozvola- Cavtat

Konavosko komunalno društvo nakon dobivene pravomoćne lokacijske dozvole za projekt izgradnje sustava 
odvodnje otpadnih voda u ulicama Frana Laureana i Silvija Strahimira Kranjčevića u Cavtatu, izradilo je glavne projekte, sakupilo potrebne suglasnosti javnopravnih tijela te podnjelo zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.
 
Procjenjena vrijednost radova iznosi oko 2.000.000,00 kn.