Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laurena i Jurja Dalmatinca u Cavtatu

Izgradnja kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laurena i Jurja DalmatincaU tijeku su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laurena i Jurja Dalmatinca u Cavtatu. Vrijednost ugovora je 1.533.586,25 milijuna kuna bez PDV-a, a rok završetka radova je 24 mjeseca.
Projektom je planirana izgradnja oko 450 m glavne kanalizacijske mreže profila DN315 te spajanje oko 40 objekata u navedenim ulicama.
Do sada je izvedeno oko 110 m glavne kanalizacijske mreže kao i 70 m sekundarne mreže za kućne priključke, te je izvedena priprema za spajanje 10tak objekata.
Radovi se odvijaju sukladno dostavljenom dinamičkom planu.

 

Izgradnja kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laurena i Jurja Dalmatinca Izgradnja kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laurena i Jurja Dalmatinca Izgradnja kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laurena i Jurja Dalmatinca