portal-kkd.hr

portal kkd.hrPoštovani korisnici,

U cilju poboljšanja kvalitete usluge u komunikacije s korisnicima naših usluga Konavosko komunalno društvo d.o.o. pokrenulo je korisnički portal na adresi portal-kkd.hr.

 

 

 

portal-kkd.hr